st maarten, st maarten weather , st maarten airport, st maarten map, st maarten hotels , st maarten airport code, st maarten island, st maarten currency, st maarten beaches, st maarten news, sxm weath

100 BETTER photos MASBANGU POLICE BRIBE BY THEO HEYLIGER’S UNITED PEOPLE PARTY CASE

Here are 100 better photos yesterday’s court case plus all details about the so called “Masbangu” bribery case which involves police taking bribes to vote Theo Heyligers’s United People’s Party.

Court hearing regarding Election fraudThe Prosecutors Services has decided to submit the investigation “Masbangu” to the judge.

The Court hearing will take place on February 17, 2014, from 1.30pm in the Courthouse of Sint Maarten.

The investigation concerns possible irregularities in the first elections of the country Sint Maarten on September 17, 2010.

The Landsrecherche completed the investigation on February 14, 2013.Four (former) officials from the (then) Korps Politie Sint Maarten, Sint Eustatius and Saba are summoned.

They are suspected of voting for the United People Party (UP) in exchange for money, or trying to receive money for their vote.

A representative of the UP, suspect R.H., will be in trial as well. He is accused of giving money to those police-officials in exchange for their votes.
####

Nederlands:
Stembusfraude zaak naar zitting

Op 17 februari 2014 vanaf 13.30 uur zal in het Gerecht te Sint Maarten het onderzoek met de naam “Masbangu” aan de rechter worden voorgelegd.

Dit onderzoek heeft betrekking op mogelijke onregelmatigheden die zouden hebben plaatsgevonden bij de eerste verkiezingen van het Land Sint Maarten op 17 september 2010.De landsrecherche heeft het onderzoek verricht en op 14 februari 2013 afgerond.

Gedagvaard voor de zitting is een viertal (voormalige) functionarissen van het toenmalige Korps Politie Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Zij worden ervan verdacht in ruil voor geld hun stem te hebben uitgebracht op de United People Party (UP), dan wel een poging te hebben ondernomen om geld te krijgen in ruil voor hun stem.

Ook een vertegenwoordiger van de UP, verdachte R.H., zal terecht staan. Hem wordt verweten geld te hebben gegeven aan de betreffende politiefunctionarissen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.