St Maarten News St Martin Weather Sxm Crime Politics Government Updates

BREAKING NEWS ENGLISH TRANSLATION: HOLLAND ORDERS FINANCIAL INSTRUCTION ON ST MAARTEN, 189 MILLION GUILDERS ($100 MILLION U.S. DOLLARS) MUST BE ACCOUNTED FOR

The National Council of Ministers have decided to give Sint Maarten a Formal Instruction,
the 2015 budgets and multiyears estimates must be brought into order.
The National Council of Ministers is following the advice of the Financial Supervision of Curacao and St Maarten (CFT)
Sint Maarten must take action to reduce the arrears amounting to at least 189 million Antillian Guilders.
(Approx $100 Million U.S. Dollars)
This is to offset the the previous years shortfall of at least 60 million Antillian Guilders.( approx $33 Million U.S. Dollars)
This is to make up for the financial period 2015-2018.
The country also has to consider realistic spending when it comes to pensions and the health care system.
It is a way to take steps to stablelize the health and retirement system for the future.
The measures are to be recorded in an amendment budget that will be set for October 31 2015. CFT will then assess whetheer the budget
amendment and proposed measures are sufficient. For a sustainable health care system. Until the end of 2016,
These necessary measures will be implemented

De Rijksministerraad heeft besloten Sint Maarten een aanwijzing te geven om de begroting 2015 en meerjarenramingen op orde te brengen. De Rijksministerraad volgt daarmee het advies van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft).

Sint Maarten moet maatregelen nemen om de betalingsachterstanden ter hoogte van tenminste ANG 189 miljoen weg te werken en de tekorten uit voorgaande jaren van tenminste ANG 60 miljoen te compenseren in de periode 2015 tot en met 2018. Ook moet het land de uitgaven aan pensioenen en zorg realistisch in de begroting 2015 verwerken en maatregelen nemen om het zorgstelsel en de oudedagvoorziening houdbaar te maken voor de toekomst.

Deze maatregelen moeten worden vastgelegd in een begrotingswijziging die voor 31 oktober 2015 moet worden vastgesteld. Het Cft zal beoordelen of de begrotingswijziging en voorgestelde maatregelen voldoende zijn. Voor een houdbaar zorgstelsel en oudedagvoorziening krijgt Sint Maarten tot eind 2016 de tijd om benodigde maatregelen te implementeren.

De Rijksministerraad acht het geven van deze aanwijzing nu noodzakelijk. Sint Maarten heeft ruim de tijd gekregen om de maatregelen te nemen, maar heeft dit ondanks toezeggingen telkens nagelaten. De aanwijzing heeft als doel te voorkomen dat de financiële problemen Sint Maarten boven het hoofd groeien.
happy valentines sxm sint maarten government judith roumou
SOURCE: RIJKSOVERHEID
RIJKSOVERHEID

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.