St Maarten News St Martin Weather Sxm Crime Politics Government Updates

COURTS RULE THAT ROGELIO GREG KOEIMAN WILL BE EXTRADICTED TO THE UNITED STATES

Rogelio ‘Greg’ Koeiman and his co-defendants R.M.R and G.T.F.  can still be extradited to the United States. They are suspected of drug trafficking.
ROGELIO GREGORY KOEIMAN ARRESTED SXM ST MAARTEN BLOG JUDITH ROUMOU (46)
That was decided yesterday by the Common Court. In February 2014 the suspects were released from custody, due to a technicality.

Their Lawyer Pepe Sulvaran, once again defended his clients

“There’s been a “sting” by the American authorities. Infiltration and solicitation were a part of their strategy/method.

pepe sulvarand and sidekick peterson

pepe sulvarand and sidekick peterson

According to Sulvaran it is questionable that an unconvicted person in Curacao, can be convicted based on evidence in the United States.It would (violate his rights) -(my interpretation).
After being arrested and released in Curacao, Koeiman returned to St Maarten where he was rearrested.

The USA, then for the second time requested that governor Eugene Holiday extradite Koeiman. But it was ruled “Double Jeapardy” By the St Maarten Courts. The argument was that St Maarten and Curacao shared the same Judicial System and Court, and Koeiman had already been held and released in Curacao. Now this very same court has given a new ruling/recommendation which was ordered by the Higher Council in December 2014.

The local OM (Prosecutor is claiming that they could not find The Cassatieverzoek during the first hearing of Koeiman. The local Prosecutors Office claims that the technicality for his release was based on the fact that the DEA did not alert the local authorities ast to their presence and investigation into Koeiman in St Maarten.

The St Maarten Prosecutors argued that all criminal investigations done in St Maarten, must be done in cooperation with the local authorities, with the Supervision of the local OM (Prosecutors Office), in accordance with all local laws

The Supreme Court ruled in December 2014 that the court could not base their judgement based on how the American DEA in Curaçao gathered their evidence against the three drug dealers. The Case was referred back to the court and yesterday The final decision was released….

SOURCE: Antillianse Dagblad
AD | Toch uitlevering Koeiman aan VS (Koeiman extradited to USA)

Willemstad – Rogelio ‘Greg’ Koeiman en zijn medeverdachten R.M.R. en G.T.F. kunnen alsnog aan de Verenigde Staten (VS) uitgeleverd worden. Zij worden verdacht van drugshandel.

Dat is gisteren zo besloten in een advies van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. In februari 2014 werden de mannen op advies van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vrijgesproken voornamelijk op vormfouten.

Advocaat van het drietal, Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, stelde hierover ook nu weer in zijn verweer:

,,Er is sprake geweest van een undercoveractie door de Amerikaanse autoriteiten waarbij gebruik is gemaakt van infiltratie en uitlokking.”

Het is volgens Sulvaran een reëel risico dat de opgeëiste persoon in de VS wordt veroordeeld op grond van bewijsmateriaal dat naar Curaçaose criteria onrechtmatig verkregen is. Later werd Koeiman in Sint Maarten weer opgepakt.

De VS verzochten daar de gouverneur voor een tweede keer om zijn uitlevering. Maar tot een advies kwam het niet, omdat Sint Maarten en Curaçao hetzelfde Gemeenschappelijk Hof van Justitie hebben en er dus geen ander advies gegeven kan worden door hetzelfde Hof. Nu heeft ditzelfde Hof wel een nieuw advies gegeven omdat dit zo opgelegd is door de Hoge Raad in december 2014.

Het cassatieverzoek kwam van het OM dat zich niet kon vinden in de eerste vrijspraak door het Hof. Het OM heeft toen weersproken dat de DAEagenten hebben gehandeld zonder de lokale autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen.

Het OM stelde dat alle wederzijdse rechtshulp in strafzaken steeds is uitgevoerd onder toezicht van de plaatselijke autoriteiten en in overeenstemming met de hier geldende regels.

De Hoge Raad oordeelde in december 2014 dat het Hof niet mocht oordelen over hoe de Amerikanen op Curaçao te werk zijn gegaan in hun bewijsgaring tegen de drie drugshandelaren. De zaak werd terugverwezen naar het Hof en gisteren is hier uiteindelijk opnieuw een advies over uitgebracht.
BRON: ANTILLIANSE DAGBLAD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.