ATTORNEY COR MERX FRAUD

ENGLISH TRANSLATION: ANOTHER 12 MONTHS PROBATION FOR COR MERX -STALKING EX GIRLFRIEND TRIED TO SET UP ON DRUG CHARGES, RELEASED PRISONERS IN EXCHANGE FOR PAYMENT, FRAUD AS SXM PROSECUTOR

Originally Posted 2006 SOURCE: Pasteurella.blogspot.com
Another 12 months probation for Cor Merx
Ex-Prosecutor in St Maarten Cor Merx (57) has also appealed his sentence of twelve months probation for committing forgery when he was still employed by the Public Prosecution Office of St Maarten.
Also, he may, as in the judgment of the first court, may not hold office in the Prosecution Office of the Netherlands Antilles or an legal successor thereof.
The probationary period of one year has been doubled by the Court.
Once again the Cor Merx’s defense that there was an agreement between the Prosecution and Cor Merx was rejected.
The agreement was that Merx would not be prosecuted if he left the West Indies (Antilles) . As an Officer of the Courts, he was an expert in the subject matter, and should have known that these commitments are not given lightly, especially if there were no written agreements
Two weeks ago both Cor Merx and the Prosecution appealled a sentence of one year in prison, of which for six months Merx would be put on probation. 240 hours of community service and a fine of naf/fls 10.000 guilders. The Court further considered that some clemency be given because Cor Merx at the time, in a fit of jealousy, lost his Ministry, which was so dear to his cold heart.
Merx included an official documented drafted to intercept telephone calls between is ex-girlfriend and her new lover.
An unheard of low sentence for forgery committed against the people for personal gain, but of course JUSTICE TAKES CARE OF ITS OWN.
The St Maarten Prosecutors Officer tried Cor Merx in court on charges of illegally wiretapping and recording his then girlfriend Alana Busby and her new lover.
He then had her set up as a “Drug Suspect”.
He was also accused of freeing Point Blanche prisoners, who were not up for release. (In exchange for bribes)
These prisoners included Pablo S. – Sonya W. and S. Monique.
MERX DENIES NOTHING.
Cor Merx

Weer 12 maanden voorwaardelijk voor Cor Merx

cor merx Ex-officier van justitie op St. Maarten Cor Merx (57)(foto) is ook in hoger beroep veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijk wegens het plegen van valsheid in geschrifte toen hij nog werkzaam was bij het Openbaar Ministerie op St. Maarten.

Ook mag hij, net als in het vonnis van de eerste rechter, vijf jaar geen enkel ambt bekleden bij het OM van de Nederlandse Antillen of de rechtsopvolger(s) daarvan.

De proeftijd van een jaar is door het Hof verdubbeld, het acht Merx schuldig aan de vier ten laste gelegde punten, bij het vorige vonnis waren dat er twee. Ook dit keer werd het verweer verworpen dat er sprake was van een overeenkomst tussen het OM en Merx, dat deze laatste niet vervolgd zou worden als hij de Antillen zou verlaten. Als officier was hij materiedeskundige en behoorde te weten dat deze toezeggingen over het algemeen niet lichtvaardig worden gegeven, zeker als er niets schriftelijk is vastgelegd.

Zowel Merx als het OM was in hoger beroep gegaan. Twee weken geleden werd er een jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist, 240 uur dienstverlening en een boete van 10.000 gulden. Het Hof achtte verder enige mildheid op zijn plaats omdat Merx zich destijds kennelijk geheel verloren heeft in een vorm van jaloezie, die het uiteindelijk onontkoombaar maakte dat hij zijn ambt verloor dat hem zo na aan het hart lag. Merx heeft destijds onder meer een officieel document laten opstellen om inzicht te krijgen in gevoerde telefoongesprekken tussen zijn ex-vriendin en haar nieuwe partner.

Een ongehoord lage straf voor iemand die valsheid in geschrifte heefd gepleegd, mensen tot eigen gewin heeft vrijgelaten of juist als verdachte heeft bestempeld. Ja, justitie zorgt goed voor zijn werknemers.
this is it: “Het Openbaar Ministerie verdenkt de Merx ervan in zijn functie telefoongegevens van zijn toenmalige vriendin Alana Busby (37) en haar vermeende minnaar te hebben opgevraagd. Hiertoe voerde hij haar op als drugsverdachte. Ook zou hij tegen betaling gevangenen uit de Point Blanche gevangenis hebben vrijgelaten. Het ging hierbij onder meer om Pablo S. Sonya W. en Monique S. Merx ontkent niet.”
ORIGINAL LINKED SOURCE PASTEURELLA.BLOGSPOT

ANOTHER 12 MONTHS PROBATION FOR COR MERX -STALKING EX GIRLFRIEND TRIED TO SET UP ON DRUG CHARGES, RELEASED PRISONERS IN EXCHANGE FOR PAYMENT, FRAUD AS SXM PROSECUTOR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.