St Maarten News St Martin Weather Sxm Crime Politics Government Updates

OM gaat Schotte en Jamaloodin niet vervolgen

OM gaat Schotte en Jamaloodin niet vervolgen

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de aangifte van de 30 bezorgde burgers grondig bestudeerd en beoordeeld. Het Openbaar Ministerie heeft de aangevers op 10 juni 2016 gemotiveerd in kennis gesteld van haar beslissing.
Met de aangifte wordt melding gemaakt van verschillende mogelijke strafbare feiten. Een deel van deze feiten is reeds in onderzoek geweest bij de Landsrecherche Curacao en heeft geen aanleiding gegeven om een of meerdere personen te vervolgen. De informatie uit de aangifte leidt thans niet tot een andere beoordeling.
Een ander deel van de in de aangifte genoemde feiten is momenteel nog in onderzoek bij de Landsrecherche Curaçao. Eerst na afronding van deze onderzoeken kan daarover worden gecommuniceerd.
Voor het overige geeft de aangifte geen aanleiding tot het instellen van nieuwe onderzoeken. Ook geeft de aangifte onvoldoende aanknopingspunten om dhr. Schotte en dhr. Jamaloodin te vervolgen wegens landverraad.
Het Openbaar Ministerie ziet op dit moment geen aanleiding om nadere informatie te verstrekken.

source: Dutchcaribbeanlegalportal

OM gaat Schotte en Jamaloodin niet vervolgen

OM gaat Schotte en Jamaloodin niet vervolgen

http://www.sxmpolicenews.com

http://www.sxmnewsnow.com

http://www.sxmnews1.com

http://www.stmaartennews.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.