St Maarten News St Martin Weather Sxm Crime Politics Government Updates

The Netherlands working closely with Casinos and Gaming Boards

The Netherlands working closely with Casinos and Gaming Boards

Samenwerking goktoezicht al intensiever

Collaboration into gambling is intensive already
June 30, 2016 2:00 PM
THE HAGUE - The Dutch Gaming Authority has 
been working intensively with the Curacao Gaming Control Board in addressing illegal betting.
Klaas Dijkhoff Secretary of Security and Justice said this morning in a debate on 
the Dutch gambling legislation. Meanwhile, the House is still waiting for a good 
substantive reply by Minister Ronald Plasterk on the subject.
Curacao gaming sector was mentioned today by SP Member of Parliament Nine Kooiman. 
She said that many illegal gambling sites on Curaçao and St. Maarten are established
 and have a disruptive effect on public policy in both countries, but also in the Kingdom.
 "The Dutch Gaming Authority (is) the body par excellence within the Kingdom which has 
the expertise to combat the illicit supply and check the legal offer," Kooiman said.
 On behalf of the VVD she asked Dijkhof not only to enable the Gaming Authority in 
the fight against illegal gambling, but in addition also to monitor the Dutch 
organization on legalized gambling in both countries.
State Dijkhof stressed that Curaçao and St. Maarten self-monitoring.
 "They have their own gambling laws, so I can not promise much.
 The Dutch Gaming Authority is already working and the cooperation 
with fellow regulators in the past year. But I can not decide that we are going to do more,
 "said the State Secretary, who advised against motion for that reason.
The reaction of Dijkhof was in line with previous answers from Minister Plasterk 
and his statements during his visit to Curacao. Plasterk said he will exercise restraint. 
Wednesday, at a meeting of the Parliamentary Committee for Kingdom Relations, 
found that in particular SP Member of Parliament Ronald van Raak that opposes them,
 because the Minister has asked for extra time to answer the questions.
"Now I read in the Antillean media Plasterk itself will not interfere in this matter,
 and therefore will not respond substantively to the questions in parliament," said Van Raak, 
referring to the article in the Daily Herald 'Plasterk fit for Dutch involvement' of 17 June .
"Should the minister have the indecency to ask and then subsequently to give a substantive
 reply delay, then I will take him straight to recall parliament. Also during recess. "
At the time of delivery had moreover not yet known Plasterk is absent all summer because 
of heart problems. At the suggestion of committee chairman Jeroen Recourt (PvdA),
 the concerns of Van Raak were worded as a request for clarification on the statements of Plasterk on Curaçao.
 DEN HAAG — De Nederlandse Kansspelautoriteit werkt al intensiever samen met de Gaming Control Board op Curaçao bij de aanpak van illegale gokactiviteiten.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie zei dit vanmorgen in een debat over de Nederlandse kansspelwetgeving. Ondertussen wacht de Tweede Kamer nog steeds op een goed inhoudelijk antwoord van minister Ronald Plasterk over het onderwerp.

De Curaçaose goksector werd vandaag genoemd door SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman. Ze zei dat veel illegale goksites op Curaçao en St. Maarten gevestigd zijn en een verstorende werking hebben op de openbare orde in beide landen, maar ook in het Koninkrijk. “De Nederlandse Kansspelautoriteit (is) bij uitstek het orgaan binnen het Koninkrijk dat de expertise in huis heeft om het illegale aanbod te bestrijden en het legale aanbod te controleren,” zei Kooiman. Mede namens de VVD vroeg ze Dijkhof niet alleen om de Kansspelautoriteit in te schakelen voor de strijd tegen illegaal gokken, maar de Nederlandse organisatie bovendien ook toezicht te laten houden op legaal gokken in beide landen.

Staatssecretaris Dijkhof benadrukte dat Curaçao en St. Maarten zelf toezicht houden. “Ze hebben een eigen kansspelwetgeving, dus ik kan niet zoveel beloven. De Nederlandse Kansspelautoriteit werkt al samen en heeft die samenwerking met de collega-toezichthouders het afgelopen jaar geïntensiveerd. Maar ik kan niet bepalen dat wij meer gaan doen,” zei de staatssecretaris, die de motie om die reden ontraadde.

De reactie van Dijkhof was in lijn met eerdere antwoorden van minister Plasterk en ook met zijn uitspraken tijdens zijn werkbezoek aan Curaçao. Plasterk zei dat hij zich terughoudend zal opstellen. Woensdag, tijdens een vergadering van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties, bleek dat met name SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak daar bezwaar tegen maakt, omdat de minister extra tijd heeft gevraagd voor het beantwoorden van de vragen.

“Nu lees ik in de Antilliaanse media dat Plasterk zich niet met deze zaak zal bemoeien en daarmee dus ook de Kamervragen niet inhoudelijk zal beantwoorden,” aldus Van Raak, verwijzend naar het artikel in de Amigoe ‘Plasterk past voor Nederlandse bemoeienis’ van 17 juni. “Mocht de minister het onfatsoen hebben om uitstel te vragen en dan vervolgens geen inhoudelijke antwoorden te geven, dan zal ik hem linea recta naar de Tweede Kamer roepen. Ook tijdens het reces.”

Op het moment van deze uitspraak was overigens nog niet bekend dat Plasterk wegens hartproblemen de hele zomer afwezig is. Op suggestie van commissievoorzitter Jeroen Recourt (PvdA) werden de zorgen van Van Raak verwoord als een verzoek om opheldering over de uitspraken van Plasterk op Curaçao.

SOURCE:Amigoe

 The Netherlands working closely with Casinos and Gaming Boards

The Netherlands working closely with Casinos and Gaming Boards

DEN HAAG — De Nederlandse Kansspelautoriteit werkt al intensiever samen met de Gaming Control Board op Curaçao bij de aanpak van illegale gokactiviteiten.
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie zei dit vanmorgen in een debat over de Nederlandse kansspelwetgeving. Ondertussen wacht de Tweede Kamer nog steeds op een goed inhoudelijk antwoord van minister Ronald Plasterk over het onderwerp.
De Curaçaose goksector werd vandaag genoemd door SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman. Ze zei dat veel illegale goksites op Curaçao en St. Maarten gevestigd zijn en een verstorende werking hebben op de openbare orde in beide landen, maar ook in het Koninkrijk. “De Nederlandse Kansspelautoriteit (is) bij uitstek het orgaan binnen het Koninkrijk dat de expertise in huis heeft om het illegale aanbod te bestrijden en het legale aanbod te controleren,” zei Kooiman. Mede namens de VVD vroeg ze Dijkhof niet alleen om de Kansspelautoriteit in te schakelen voor de strijd tegen illegaal gokken, maar de Nederlandse organisatie bovendien ook toezicht te laten houden op legaal gokken in beide landen.
Staatssecretaris Dijkhof benadrukte dat Curaçao en St. Maarten zelf toezicht houden. “Ze hebben een eigen kansspelwetgeving, dus ik kan niet zoveel beloven. De Nederlandse Kansspelautoriteit werkt al samen en heeft die samenwerking met de collega-toezichthouders het afgelopen jaar geïntensiveerd. Maar ik kan niet bepalen dat wij meer gaan doen,” zei de staatssecretaris, die de motie om die reden ontraadde.
De reactie van Dijkhof was in lijn met eerdere antwoorden van minister Plasterk en ook met zijn uitspraken tijdens zijn werkbezoek aan Curaçao. Plasterk zei dat hij zich terughoudend zal opstellen. Woensdag, tijdens een vergadering van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties, bleek dat met name SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak daar bezwaar tegen maakt, omdat de minister extra tijd heeft gevraagd voor het beantwoorden van de vragen.
“Nu lees ik in de Antilliaanse media dat Plasterk zich niet met deze zaak zal bemoeien en daarmee dus ook de Kamervragen niet inhoudelijk zal beantwoorden,” aldus Van Raak, verwijzend naar het artikel in de Amigoe ‘Plasterk past voor Nederlandse bemoeienis’ van 17 juni. “Mocht de minister het onfatsoen hebben om uitstel te vragen en dan vervolgens geen inhoudelijke antwoorden te geven, dan zal ik hem linea recta naar de Tweede Kamer roepen. Ook tijdens het reces.”
Op het moment van deze uitspraak was overigens nog niet bekend dat Plasterk wegens hartproblemen de hele zomer afwezig is. Op suggestie van commissievoorzitter Jeroen Recourt (PvdA) werden de zorgen van Van Raak verwoord als een verzoek om opheldering over de uitspraken van Plasterk op Curaçao.
Source Amigoe via DutchCaribbeanLegalPortal
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s