Curaçao

English and Dutch: Life Sentence for Kuwas in murder of Helmin Wiels

Levenslange straf voor Kuwas voor de moord van Helmin Wiels

Life sentence for murder for Kuwas Wiels decided

July 05, 2016 3:37 PM
WILLEMSTAD – The right of Elvis ‘Monster’ Kuwas (38) on reassessment of the life sentence imposed on him shall not be affected because it has been affirmed in the Netherlands. The Supreme Court today reviewed his complaint about the imposition of that penalty for the murder of politician Helmin Wiels rejected.

Thus, the conviction has become final.

De harde waarheid - the blunt truth by John Baselmans

De harde waarheid – the blunt truth

The reasonable time for the decision of the Supreme Court has been exceeded, since that ruling after been more than sixteen months after initiating the appeal. The verdict was originally scheduled for April 5, but was then postponed to June 7, and finally it was announced today. However, the Supreme Court will this suffice, “because the life sentence is by its nature does not lend itself to reduction.

Kuwas argued that if he is transferred to the Netherlands to undergo his punishment will invalidate the right to reassessment of the life sentence. That would be contrary to the European Convention on Human Rights (ECHR). Curaçao has namely became a legal review of the punishment, but not Netherlands.

The court held in its judgment of 20 February last year that nothing stands in the way of the application of those rules, after the suspect would be transferred to the Netherlands. The Supreme Court considers the judgment of the court proper and the imposition of life imprisonment in this case has become final.

Finally, the Supreme grazes some considerations to life imprisonment in general. So after 21 years should be a possibility of re-evaluation of the punishment with a view to a possible earlier release and have a convict can prepare during the punishment of a possible return to society. A reassessment does not mean that this should result in all cases to an earlier release.

Amigoe

WILLEMSTAD — Het recht van Elvis ‘Monster’ Kuwas (38) op herbeoordeling van de tegen hem opgelegde levenslange gevangenisstraf komt niet te vervallen omdat hij in Nederland vastzit. De Hoge Raad heeft vandaag zijn klacht over de oplegging van die straf voor de moord op politicus Helmin Wiels, verworpen.
Zo is de veroordeling ook definitief geworden.
De redelijke termijn voor de uitspraak van de Hoge Raad is overschreden, aangezien deze uitspraak doet nadat meer dan zestien maanden zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep. De uitspraak stond oorspronkelijk voor 5 april gepland, maar werd toen uitgesteld tot 7 juni en uiteindelijk werd het vandaag bekendgemaakt. Echter de Hoge Raad zal hiermee volstaan, ‘aangezien de levenslange straf zich naar haar aard niet voor vermindering leent’.
Kuwas heeft aangevoerd dat, wanneer hij voor het ondergaan van zijn straf aan Nederland wordt overgedragen, het recht op herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf komt te vervallen. Dat zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Curaçao kent namelijk wel een wettelijke herbeoordeling van die straf, maar Nederland niet.
Het hof heeft in het vonnis van 20 februari vorig jaar geoordeeld dat niets in de weg staat van de toepassing van die regeling, nadat de verdachte aan Nederland zou zijn overgedragen. De Hoge Raad acht dat oordeel van het hof juist en de oplegging van de levenslange gevangenisstraf in deze zaak is daarmee definitief geworden.
Ten slotte weidt de Hoge Raad enige overwegingen aan de levenslange gevangenisstraf in het algemeen. Zo moet na 21 jaar een mogelijkheid van herbeoordeling van die straf bestaan met het oog op een eventuele eerdere vrijlating en moet een veroordeelde zich tijdens die straf kunnen voorbereiden op een mogelijke terugkeer in de samenleving. Een herbeoordeling wil niet zeggen dat deze in alle gevallen tot een eerdere vrijlating moet leiden.
Amigoe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.