St Maarten News St Martin Weather Sxm Crime Politics Government Updates

Public Prosecution Service Code of Conduct Updated

Public Prosecution Service Code of Conduct updated

karolla van nie lying criminal

Public Prosecution Service Code of Conduct Updated

I don’t translate St Maarten Prosecutors bulletins, because the SXM OM Sint Maarten Openbaar Ministerie – Sxm St Maarten Public Prosecutors Office are lying sacks of shit. And Criminals

As of September 1, 2016, the Public Prosecution Services of Curaçao, Sint Maarten and BES and the Office of the
Attorney General have a new code of conduct. The updated code of conduct is more consistent with the developments within the Public Prosecution Service where an integrated approach, connection with society and a professional prosecution service are key.
This code of conduct applies to all employees of the Public Prosecution Service and is a means to emphasize their
responsibility. Integrity, professionalism, environment-oriented role, transparency and precision are the key concepts
in the code of conduct and are therefore the guiding concepts for the actions of our employees.
The Code of Conduct was approved by the Ministers of (Security and) Justice of Curaçao, Sint Maarten and the
Netherlands and will take effect on September 1st. The Code of Conduct can be found on the website of the Public
Prosecution Services thru the link:  (in Dutch).

Gedragscode Openbaar Ministerie geactualiseerd

Per 1 september 2016 hebben de Openbaar Ministeries van Curaçao, Sint Maarten en BES en het Parket van de
Procureur-Generaal een nieuwe gedragscode. Met de verníeuwde gedragscode wordt beter aangesloten bij de ontwikkelingen binnen het OM waarbij integrale aanpak, verbinding met de samenleving en een professioneel openbaar ministerie centraal staan.
Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers van het OM en is een middel om de nadruk te leggen op de eigen
verantwoordelijkheid van de medewerker. Integer, professioneel, omgevingsgericht, transparant en zorgvuldig zijn de kernbegrippen in de gedragscode en daarmee de leidende begrippen voor het handelen van onze medewerkers.
De gedragscode is goedgekeurd door de Ministers van (Veiligheid en) Justitie van Curaçao, Sint Maarten en
Nederland en gaat in per 1 september 2016. De gedragscode is te vinden op de website van het OM via de link:
úbliko aktualisá

Entrante promé di sèptèmber Ministerio Públiko di Kòrsou, Sint Maarten i BES i Parkèt di Prokurador General tin un
kódigo di kondukta nobo. E kódigo di kondukta renobá ta trese mas harmonisashon pa ku e desaroyonan denter di Ministerio Públiko kaminda un enfoke integral, konekshon ku komunidat i un ministerio públiko profeshonal ta puntonan klave.
E kódigo di kondukta aki ta konta pa tur empleado di Ministerio Públiko i ta un medio pa pone énfasis riba e
responsabilidat propio di kada empleado. Íntegro, profeshonal, enfoká riba desaroyonan den komunidat,
transparensia i eksaktitut ta konseptonan esensial den e kódigo di kondukta i por lo tantu ta konseptonan orientadó
pa e komportashon di nos empleadonan.
E Ministernan di (Seguridat i) Hustisia di Kòrsou, Sint Maarten i Hulanda a aprobá e kódigo di kondukta aki i e ta
drenta na vigor promé di sèptèmber 2016. Por haña e kódigo di kondukta riba websait di OM via e link:
(na Hulandes).

Public Prosecution Service Code of Conduct updated

As of September 1, 2016, the Public Prosecution Services of Curaçao, Sint Maarten and BES and the Office of the
Attorney General have a new code of conduct. The updated code of conduct is more consistent with the developments within the Public Prosecution Service where an integrated approach, connection with society and a professional prosecution service are key.
This code of conduct applies to all employees of the Public Prosecution Service and is a means to emphasize their
responsibility. Integrity, professionalism, environment-oriented role, transparency and precision are the key concepts
in the code of conduct and are therefore the guiding concepts for the actions of our employees.
The Code of Conduct was approved by the Ministers of (Security and) Justice of Curaçao, Sint Maarten and the
Netherlands and will take effect on September 1st. The Code of Conduct can be found on the website of the Public
Prosecution Services thru the link:  (in Dutch).

Code of conduct public ministry updated

As at 1 September 2016, the public ministries of curaçao, st. Maarten and bes and the public prosecutor’s office of the
Attorney General a new code of conduct. With the code of conduct is better verníeuwde joined the developments within the integrated approach, which connects to the society and a professional public ministry at the centre.
This code of conduct applies to all employees of the issue, and is a means to put the emphasis on the own
The responsibility of the employee. Integrity, professional, omgevingsgericht, transparent and carefully are key in the code of conduct and with the guiding concepts for the actions of our employees.
The code of conduct has been approved by the council of ministers of (safety) Justice of curaçao and Sint Maarten,
The Netherlands and goes in at 1 September 2016. The code of conduct can be found on the website of the via the link:
Kódigo di kondukta di Ministerio Públiko aktualisá

Entrant promé of sèptèmber ministry públiko of kòrsou, Sint Maarten the bes the parkèt of prokurador general tin a
Kódigo at kondukta nobo. E Kódigo at kondukta renobá ta trese mas harmonisashon pa ku e desaroyonan denter at ministerio públiko kaminda un enfoke integral, my konekshon komunidat I un ministerio públiko profeshonal ta puntonan klave.
And kodigo di kondukta aki ta konta pa tur employee di ministry publiko I ta a middle pa puts emphasis riba e
Responsabilidat own di kada employee. Integrity, profeshonal, enfoká riba desaroyonan den komunidat,
Transparensia I eksaktitut ta konseptonan essential den e kódigo at kondukta i por lo tantu ta konseptonan orientadó
PA e komportashon in nos empleadonan.
And ministernan seguridat of (I) hustisia di kòrsou, Sint Maarten the hulanda to aprobá and kódigo of kondukta aki i and ta
Drenta in force promé di sèptèmber 2016. per haña and kódigo di kondukta riba websait di om route and link:

http://www.sxmpolicenews.com

http://www.sxmnews1.com

http://www.sxmnewsnow.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.