St Maarten News St Martin Weather Sxm Crime Politics Government Updates

Openbare Kennisgeving Public Notice Confirmation of 2016 Parliamentary Election Votes

Openbare Kennisgeving Public Notice Confirmation of 2016 Parliamentary Election Votes

Public notification, the chairman of the Central Electoral Committee for the election of the members of the States of St. Maarten hereby gives public notice of the following:
On Tuesday, October 11th, 2016 the Central Electoral Committee will be holding according to Article 101 of the electoral regulation from 10:00 a.m. at the Parliament building on the Wilhelmina Street 1 Philipsburg a public meeting to announce the results of the election of members to Parliament, which was held on the 26th of September 2016 in Sint Maarten
This session is open to voters, provided that the order is not thereby disturbed and work in progress is not impeded.

The chairman of the Central Elections
Jason J. Rogers, LLM
St. Martin 7 October 2016

Openbare Kennisgeving Public Notice Confirmation of 2016 Parliamentary Election Votes

Openbare Kennisgeving Public Notice Confirmation of 2016 Parliamentary Election Votes

Openbare kennisgeving de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de staten van sint maarten geeft hierbij openbaar kennis van het volgende:
Op dinsdag 11 oktober 2016 zal het centraal stembureau ingevolgde artikel 101 van de kiesverordening vanaf 10:00 uur in het Parlementsgebouw aan de Wilhemina Straat 1 te Philipsburg een openbare zitting houden ter bekendmaking van de uitslag van de op 26 September gehouden verkiezing van de leden van de Staten van Sint Maarten
Deze zitting is voor kiezers toegankelijk, voor zover de order daardoor niet wordt verstoord en de voortgang der werkzaamheden niet wordt belemmerd.
De voorzitter van het Centraal Stembureau

Jason J. Rogers, LLM
Sint Maarten 7 Oktober 2016

LATEST POLICE AND CRIME BULLETINS ST MAARTEN AND THE CARIBBEAN
LATEST CARIBBEAN NEWS
LATEST BREAKING ST MAARTEN SAINT MARTIN NEWS
LATEST ST MAARTEN AND CARIBBEAN ELECTIONS AND POLITICS
LATEST POLICE AND CRIME BULLETINS ST MAARTEN AND THE CARIBBEAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.