St Maarten News St Martin Weather Sxm Crime Politics Government Updates

Mark Mingo Just Arrested Sxm Prosecutors’ Bulletin

Woensdagmiddag 7 juni is bij het vliegveld van Sint Maarten de 46-jarige Mark Mingo aangehouden. Hij is aangehouden in verband met het onderzoek “Emerald”.
De verdachte is inmiddels in verzekering gesteld De verdachte zit in het belang van het
onderzoek in de beperkingen. Over zijn zaak worden daarom voorlopig geen mededelingen gedaan.
Inmiddels is door het team bestrijding ondermijning (TBO) van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) onder leiding van de rechter commissaris een huiszoeking gestart in de woning van verdachte.
Het onderzoek “Emerald” is gestart in april 2016 en ziet op de verdenking dat de eigenaar van een beveiligingsbedrijf op Sint Maarten zich schuldig heeft gemaakt aan onder meer valsheid in geschrifte, witwassen en belastingfraude.
In november werd in dit onderzoek verdachte O.A. aangehouden en werd beslag gelegd op een aantal eigendommen van deze verdachte.
Het onderzoek maakt deel uit van een gezamenlijke, intensieve aanpak van grensoverschrijdende corruptie en fraude, ook wel ondermijning genoemd. Ondermijning, waaronder corruptie en witwassen, vormt een ernstige bedreiging voor de veiligheid en economie van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het TBO van het RST, de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten en het Openbaar
M.M. held in research “Emerald”Former VDSM head detained in Tarpon investigation

Wednesday 7 June at the airport of Sint Maarten 46-Year-old m.m. apprehended. He has been arrested in connection with the investigation “Emerald”.
The suspect is now in custody. Suspect is in the interest of the
Research in the limitations. About his case are provisionally no announcements.
Is that by undermining the team fight (Tve) of the CID UNIT (rst) under the direction of the magistrate started a search in the abode of suspect.

The investigation “Emerald” was launched in April 2016 and see on the suspicion that the owner of a security company on sint maarten guilty on, Inter Alia, Forgery, laundering and tax evasion.

In November, in this study, including suspect was apprehended and confiscated a number of properties of this suspect.

The study is part of a joint, intensive approach of cross-border corruption and fraud, also called subversion. Subversion, including corruption and money laundering, poses a serious threat to the security and economy of the countries in the Caribbean part of the kingdom. Tve the rst of the landsrecherches of curaçao and Sint Maarten and the prosecution are partners in the fight against subversion.

Mark Mingo Just Arrested Sxm Prosecutors' Bulletin

Mark Mingo Just Arrested Sxm Prosecutors’ Bulletin

Mark Mingo Just Arrested Sxm Prosecutors’ Bulletin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.