judith roumou

Aardbeving Sint Maarten: Een Orkaan Zie Je Aankomen, Dit Niet Dutch with English Translation

Sint-Maarten schrikt van aardbeving: ‘Een orkaan zie je aankomen, dit niet’
Drie en een halve maand na orkaan Irma is Sint-Maarten opnieuw opgeschrikt door natuurgeweld. Een vrij krachtige aardbeving van 5.2 op de schaal van Richter zorgde even voor paniek onder de bewoners.

Sint Maarten KMar 7″Het was akelig, echt vreselijk”, vertelt Ivy Essed-de Keyzer aan RTL Nieuws vanuit de hoofdstad Philipsburg. Ze heeft wel vaker aardbevingen gevoeld, maar ‘nog nooit zo hard en dichtbij’. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust, op zo’n 75 kilometer diepte.

“Ineens een harde knal”
“We zaten gezellig in de kamer met vrienden die kerstcadeautjes kwamen brengen. Ineens was daar een harde knal. We dachten eerst dat er een botsing was op straat, maar daarna begon het hele huis te trillen. We zijn toen naar buiten gerend, de trap af naar beneden. De buren kwamen ook allemaal naar buiten.”

Ivy vertelt dat ze een heel sterk huis heeft, maar dat de schok desondanks groot was. “Ik zat op de vloer. Ik voelde het trillen door mijn hele lichaam. Iedereen was in paniek.”

Naschokken
Ivy heeft nog een tijdje buiten gestaan omdat ze bang was voor naschokken. Die zijn tot op heden uitgebleven. “Je bent wel op je hoede. Als er een grote vrachtwagen langskomt, en het begint te trillen, dan denk je wel even: was het wel echt die vrachtwagen of was er weer een aardbeving?”

“Zo’n aardbeving kan elk moment gebeuren. Dat maakt het spannend. Een orkaan zie je aankomen. Dan kun je een veilig heenkomen zoeken. Zo’n aardbeving komt plots, dat maakt het zo akelig.”

Of de aardbeving voor veel (nieuwe) schade heeft gezorgd op het eiland, is nog niet duidelijk.
Source RTL.NL nieuws
Latest Caribbean News
Latest Sxm Headlines
Latest Police News
More Sxm News

Aardbeving Sint Maarten: Een Orkaan Zie Je Aankomen, Dit Niet

Aardbeving Sint Maarten: Een Orkaan Zie Je Aankomen, Dit Niet

Saint Martin was shocked by the earthquake: ‘You see a hurricane coming, but not this’
Three and a half months following hurricane Irma, Sint Maarten was once again startled by nature. A fairly powerful earthquake measuring 5.2 on the Richter scale caused panic among residents.

“It was horrible, really terrible”, says Ivy Essed-de Keyzer to RTL News from the capital Philipsburg. She had experience earthquakes often before, but ‘never been so powerful and close’. The epicenter was about 30 kilometers off the coast, at a depth of about 75 kilometers.

“All of a sudden there was a loud bang”
“We were sitting comfortably in the room with friends who were bringing Christmas presents, and suddenly there was a loud bang, first we thought there was a collision on the street, but then the whole house started to shake and we ran out, down the stairs and the neighbors also ran out. ”

Ivy says she has a very strong house, but the shock was nevertheless great. “I was on the floor, I felt the vibrations throughout my body, everyone was panicking.”

Aftershock
Ivy stood outside for a while because she was afraid of aftershocks. They have not been up to now. “You’re on your guard, when a big truck comes by and it starts to vibrate, you think for a moment: was it really that truck or was there another earthquake?”

“Such an earthquake can happen at any moment, which makes it more frightening, you can see a hurricane, then you can look for a safe place.” This kind of earthquake arrives suddenly, which makes it infinitesimally worse . ”

Whether the earthquake caused a lot of (new) damage on the island is not yet clear.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.