st. martin st. maarten sint maarten saint martin sxm st maarten news

RAID! SEABASS investigation OM SINT MAARTEN/LANDSRECHERCHE:

OM SINT MAARTEN/LANDSRECHERCHE:

SEABASS investigation

As a result of an extensive investigation by the National Detectives, searches were carried out at 5 addresses today, November 19th, 2019.

Two office buildings in Philipsburg and three houses were searched. The charges in this investigation are focused at, among others, the Head of ICT for Country Sint Maarten, M.D. M.D. is suspected of abuse of position when awarding public ICT tenders.

Various projects were awarded to the suspect and/or companies owned by the suspects relatives. M.D. is also suspected of having laundered the unlawful proceeds. In the investigation, several persons and legal entities were identified as suspects. A precautionary seizure was also made of, among other things, sums of money and a plot of land. The National Detectives will proceed with this investigation over the coming months.

The National Detectives have pursued this investigation, because the actions of the accused undermine the integrity of the public administration and the civil service. Administrative responsibilities and business interests are intertwined. This can be at the expense of the quantity, quality and price of products supplied to the government. Furthermore, this has not benefited the citizens of Sint Maarten and disturbs the level playing field for the business community.

*****

SEABSS onderzoek

Naar aanleiding van een omvangrijk onderzoek van de Landrecherche zijn er vandaag huiszoekingen verricht op 5 adressen, te weten twee kantoorpanden in Philipsburg en drie woningen.

De verdenking in dit onderzoek richt zich onder meer op het Hoofd ICT van het Land Sint Maarten, M.D. Hij wordt ervan verdacht jarenlang zijn positie te hebben misbruikt bij de gunning van openbare ICT aanbestedingen van de overheid.

Diverse projecten zijn hierbij toegekend aan verdachte en/of aan familieleden gelieerde bedrijven. M.D. wordt er eveneens van verdacht de wederrechtelijke opbrengsten te hebben witgewassen. In het onderzoek zijn er meerdere personen en rechtspersonen als verdachte aangemerkt. Ook is er conservatoir beslag gelegd op onder andere geldbedragen en een perceel land. De landsrecherche zet het onderzoek voort. Gezien de omvang van het onderzoek zal dit waarschijnlijk nog enkele maanden in beslag nemen.

De Landsrecherche verricht dit onderzoek omdat het optreden van verdachte de integriteit van het openbaar bestuur en het ambtelijk apparaat ondermijnd. Ambtelijke verantwoordelijkheden en zakelijke belangen zijn verstrengeld. Dat kan ten koste gaan van de kwantiteit, kwaliteit en prijs van producten die aan de overheid geleverd worden. Voorts is hierdoor gemeenschapsgeld niet ten goede gekomen aan de bevolking van Sint Maarten en wordt het gelijke speelveld voor het bedrijfsleven verstoord.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.