st maarten news

Breaking News: Major Sponsors PULL Funding From St Maarten Carnival Due To Health And Safety Concerns. Good ForAlston Alvarino Lourens Stinking, Greedy, Unscrupulous Ass!

Financiers for Carnival Sint Maarten are withdrawing. Referring to health and safety concerns and a lack of information from the St. Maarten Carnival Development Foundation (SCDF), three of the event’s main sponsors withdraw their support for the St. Maarten Carnival celebration in April 2021. These are the main sponsors Motorworld, International Liquor and Tobacco Trading (ILTT) and TelEm Group. This puts the financial viability of the 2021 Carnival celebration at risk as most of the money to host the event will come from private sponsorships, The Daily Herald reports. In a jointly signed letter to SCDF Chairman Alston Lourens, the three sponsors informed him of a meeting they had on Thursday, January 21, during which the decision to withdraw support was made. All expressed concern that despite the ongoing Covid-19 pandemic in St. Maarten and around the world, the carnival’s organizers intend to continue with the island’s main tourist event. The three sponsors also expressed their “disappointment” in SCDF for failing to inform them before hearing about the decision from third parties. “After careful consideration, we are unanimous in our view that, regardless of the cultural, tourist and economic benefits motivating your decision, the health and safety of the community should remain of the utmost importance. We therefore agree together that we will withdraw our sponsorship of the 2021 carnival, ”the three main sponsors wrote in their letter to the chairman of the SCDF. The letter continues: “SCDF can rest assured that this is a heartbreaking but deliberate decision on our part as long-term sponsors of the St. Maarten Carnival. We are aware of the financial consequences that this entails; however, we believe that our decision is firmly rooted in our responsibilities as good corporate citizens who care not only about our brands and products, but also the wider community we serve. The loss isn’t just for SCDF and other stakeholders; as sponsors, we will also lose the visibility we enjoyed being a part of the carnival, as well as plenty of branding, community engagement, and sales opportunities. ” The sponsors all agreed that providing additional sponsorship, in addition to the funds already pledged, for Carnival is not a top priority at this point as it diminishes their ability to address many community hardships. The letter advises the carnival’s organizers on how best to proceed: postpone the carnival to a later date in the year when more guarantees of health and safety can be given, along with the possibility of getting the coronavirus vaccine under the residents of St. Maarten. The three main sponsors stated in their letter that they remain committed as partners of the Carnival for the future of “this important event for the residents of Sint Maarten and the celebration of the local culture. volume

More about Financiers carnaval Sint Maarten trekken zich terug. Van een onzer verslaggeefsters Philipsburg – Verwijzend naar gezondheids- en veiligheidsproblemen en een gebrek aan informatie van de St. Maarten Carnival Development Foundation (SCDF), trekken drie van de hoofdsponsors van het evenement hun steun in voor het organiseren van het carnavalsfeest op Sint Maarten in april 2021. Het gaat om de hoofdsponsors Motorworld, International Liquor and Tobacco Trading (ILTT) en TelEm Group. Dit brengt de financiële levensvatbaarheid van het carnavalsfeest 2021 in gevaar, aangezien het grootste deel van het geld om het evenement te organiseren afkomstig is van particuliere sponsoring, zo meldt The Daily Herald. In een gezamenlijk ondertekende brief aan SCDF-voorzitter Alston Lourens brachten de drie sponsors hem op de hoogte van een bijeenkomst die ze op donderdag 21 januari hebben gehad, waarbij het besluit om de steun in te trekken, is genomen. Allen uitten hun bezorgdheid over het feit dat de organisatoren van het carnaval ondanks de aanhoudende Covid-19-pandemie op Sint Maarten en de rest van de wereld, van plan zijn door te gaan met het belangrijkste toeristische evenement van het eiland. De drie sponsors uitten ook hun ‘teleurstelling’ in SCDF omdat ze hen niet eerst hadden geïnformeerd voordat ze van derden over de beslissing moesten horen. ,,Na zorgvuldige beraadslaging zijn wij unaniem in onze mening dat, ongeacht de culturele, toeristische en economische voordelen die uw beslissing motiveren, de gezondheid en veiligheid van de gemeenschap van het allergrootste belang moeten blijven. We spreken daarom gezamenlijk af dat we onze sponsoring van het carnaval van 2021 zullen intrekken”, schreven de drie hoofdsponsors in hun brief aan de voorzitter van het SCDF. De brief gaat verder: ,,SCDF kan er zeker van zijn dat dit een hartverscheurende, maar weloverwogen beslissing is van onze kant als langdurige sponsors van het Sint Maarten Carnaval. Wij zijn ons bewust van de financiële consequenties die dit met zich meebrengt; we zijn echter van mening dat onze beslissing stevig verankerd is in onze verantwoordelijkheden als goede zakelijke burgers die niet alleen geven om onze merken en producten, maar ook om de bredere gemeenschap die we dienen. Het verlies is niet alleen voor SCDF en andere belanghebbenden; als sponsors zullen we ook de zichtbaarheid verliezen die we genoten van het feit dat we deel uitmaakten van het carnaval, evenals tal van branding, gemeenschapsbetrokkenheid en verkoopkansen.” De sponsors waren het er allemaal over eens dat het verstrekken van extra sponsoring, naast de reeds toegezegde fondsen, voor carnaval op dit moment niet van de allergrootste prioriteit is, aangezien het hun vermogen vermindert om veel ontberingen onder de gemeenschap aan te pakken. In de brief worden de organisatoren van het carnaval geadviseerd hoe ze het beste verder konden gaan: het carnaval uit te stellen naar een latere datum in het jaar waarop meer garanties voor gezondheid en veiligheid kunnen worden gegeven, samen met de mogelijkheid om het coronavirusvaccin onder de bewoners van St. Maarten uit te rollen. De drie hoofdsponsors stelden in hun brief dat zij zich als partners van het carnaval blijven inzetten voor de toekomst van ‘dit belangrijke evenement voor de inwoners van Sint Maarten en de viering van de lokale cultuur

Source: Antilliaans Dagblad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.