Holland The Netherlands The Dutch Nederland

CHRIS VAN DAM CDA WHO TARGETTED KPSM POLICE AND THE POINT BLANCH PRISON VOTED OUT. SO VAN DAM, BOSMAN & VAN RAAK GONE!

The Hague Chris van Dam, who in recent years was spokesman Kingdom Relations for the CDA, has not received sufficient preferential votes to continue his membership of the House of Representatives despite the support of party leaders.

Van Dam said in a tweet today that he has collected 10,000 votes while he needs 17,000. The CDA former public prosecutor focused his attention mainly on law enforcement in the Caribbean parts of the Kingdom, showing special interest in the degrading situation in the Point Blanche prison on Sint Maarten.

After the ineligible André Bosman (VVD) and Ronald van Raak (SP), Van Dam is the third member to lose the Parliamentary Committee for Kingdom Relations. That number can rise even further, because also for Nevin Özütok (GroenLinks) and Stieneke van der Graaf (Christian Union) prolongation of parliamentary membership is highly uncertain.
Den Haag Chris van Dam die de afgelopen jaren voor het CDA woordvoerder Koninkrijksrelaties was, heeft ondanks steun van partijprominenten niet voldoende voorkeursstemmen gekregen om zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer te kunnen voortzetten.

Van Dam liet vandaag via een tweet weten zo 10.000 stemmen te hebben verzameld terwijl hij er 17.000 nodig heeft. De CDA er oud-officier van Justitie richtte zijn aandacht vooral op de rechtshandhaving in de Caribische delen van het Koninkrijk waarbij hij speciale belangstelling toonde voor de mensonterende situatie in de Point Blanche-gevangenis op Sint Maarten.

Na de niet verkiesbare André Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP) is Van Dam het derde lid dat de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties verliest. Dat aantal kan nog verder oplopen, want ook voor Nevin Özütok (GroenLinks) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) is prolongatie van het Kamerlidmaatschap hoogst onzeker.
DOSSIER KINGDOM RELATIONS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.