st maarten news

Minister of Finance to meet with the current Commissioner of the Central Bank of Corsica and St. Maarten

Minister of Finance to meet with the current Commissioner of the Central Bank of Corsica and St. Maarten

Geplaatst op 20 July 2021 dor di Ministerio Finansa

WILLEMSTAD – Minister of Finance Mr. mr. drs. Javier Silvania recently met with the current commissioner of the Central Bank of Corsica and St. Maarten. Minister Silvania, in the number of the Council of Ministers, will participate in the term of office of the Commissioner and will not extend the term as a member of the Board of Commissioners with a subsequent term. The government would gradually step in to serve the government of Corsica in St. Louis. Maarten is appointed by 3 members of the House of Representatives of the Commissioner of the Central Bank of Kòrsou and St. Maarten. Maarten entrante ougùstùs 2021.


De Minister van Financiën vergadert met de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Minister of Finance to meet with the current Commissioner of the Central Bank of Corsica and St. Maarten

Geplaatst op 20 July 2021 dor di Ministerio Finansa


De Minister van Financiën vergadert met de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Appointed on July 20, 2021 by the Ministry of Finance

WILLEMSTAD – De Minister van Financiën mr. drs. Javier Silvania, heeft recentelijk met de Raad van Commissarissen van de CBCS vergaderd. Tijdens deze bijeenkomst heeft de heer Silvania namens de Raad van Ministers aan de leden van de RvC medegedeeld dat zij na hun aftreden in augustus van dit jaar, niet opnieuw voor een tweede periode als commissarissen bij de Centrale Bank benoemd zullen worden. Bij deze gelegenheid heeft de minister de aftredende leden bedankt voor de door hun gedurende de afgelopen vier jaren bewezen diensten. Er zijn inmiddels stappen gezet om de vacatures, die in augustus in de Raad van Commissarissen van de CBCS zullen ontstaan, in te vullen.

WILLEMSTAD – De Minister van Financiën mr. drs. Javier Silvania, heeft recentelijk met de Raad van Commissarissen van de CBCS vergaderd. Tijdens deze bijeenkomst heeft de heer Silvania namens de Raad van Ministers aan de leden van de RvC medegedeeld dat zij na hun aftreden in augustus van dit jaar, niet opnieuw voor een tweede periode als commissarissen bij de Centrale Bank benoemd zullen worden. Bij deze gelegenheid heeft de minister de aftredende leden bedankt voor de door hun gedurende de afgelopen vier jaren bewezen diensten. Er zijn inmiddels stappen gezet om de vacatures, die in augustus in de Raad van Commissarissen van de CBCS zullen ontstaan, in te vullen.

Press Release 2021-009

Willemstad/Philipsburg – In response to current media reports, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is issuing the following statement.

On July 4, 2018, an emergency regulation was issued by the Court of First Instance of Curaçao in respect of, among others, ENNIA Caribe Leven NV and ENNIA Caribe Holding NV (ENNIA). The purpose of the emergency regulation is to restructure ENNIA in order to restore its solvency in the interest of, among others, ENNIA’s policyholders.

As part of these efforts, all options are being considered that may contribute to a successful restructuring. Among the options being considered is the possible sale of some of ENNIA’s assets, which include the shares held by ENNIA in Banco di Caribe (BdC). BdC is not subject to the emergency regulation and, as previously announced, neither was there any need for such a measure in BdC’s case. As an asset, BdC makes a positive contribution to the Ennia Group. Such a sale of BdC would generate revenues benefitting the restructuring process.

CBCS will focus its restructuring efforts solely on the best interests of ENNIA’s policyholders and, insofar as BdC is concerned, also BdC’s depositors.

De CBCS is een zelfstandig bestuursorgaan dat, op basis van een onderlinge regeling tussen landen van het Koninkrijk, het Centrale Bank-Statuut, haar werkzaamheden verricht in de jurisdicties van de landen Curaçao en Sint Maarten. Goed beschouwd betekent het dat de CBCS haar werkzaamheden doet op basis van een dubbele set regels. Immers, de landen Curaçao en Sint Maarten zijn autonome landen binnen het Koninkrijk met eigen wetten en regels.

Gelukkig hebben de wetgevers van Curaçao en Sint Maarten in artikel 3, tweede lid van het Centrale Bank-Statuut vastgesteld dat “De Landen zullen waarborgen dat hun nationale wetgeving, voor zover in relatie tot de doelstellingen van de Bank, en de daarop berustende uitvoeringsbepalingen, eenvormig en verenigbaar zijn [..], alsmede een gelijkluidende ingangsdatum bevatten”.

Deze verzameling bevat alle regels die van toepassing zijn op de Bank. Uit het woord ‘regels’ valt af te leiden dat het niet alleen gaat om wetten (landsverordeningen) maar ook om alle daarop berustende uitvoeringsregels. Dit kunnen zijn landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, maar ook zogenaamde beleidsregels. Kortom, een breed scala aan regels waar de onder toezicht vallende instellingen, maar ook de Bank, zich aan dienen te houden. Ook moet worden opgemerkt dat uit doelmatigheids- en efficiëntieoverwegingen slechts die delen van wetteksten zijn overgenomen die daadwerkelijk van toepassing zijn op de werkzaamheden van de Bank. Als voorbeeld kan verwezen worden naar het toezicht dat de Bank uitoefent op het fonds BVZ. Slechts de artikelen die handelen over toezicht door de Bank zijn in deze verzameling opgenomen en niet de hele landsverordening.

Deze verzameling is met de nodige zorg tot stand gebracht. Echter, duidelijk moet zijn dat op het moment van publicatie de inhoud al verouderd kan zijn. Daar valt niets aan te doen. Regelgeving is een dynamisch proces en deze wordt steeds gewijzigd en geactualiseerd door nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De bedoeling is dan ook om deze verzameling regelmatig te actualiseren. Het voorgaande is derhalve ook een waarschuwing; hetgeen in dit overzicht staat kan inmiddels al weer gewijzigd zijn. Verificatie van informatie is daarom altijd gewenst.

Desalniettemin zijn wij van mening dat met deze verzameling van de regelgeving aan een grote behoefte wordt voldaan. Immers, Bankmedewerkers moeten steeds weer terugvallen op de rule of law. Met deze verzameling is de toegankelijkheid tot de relevante en van toepassing zijnde regels sterk toegenomen. En dat draagt weer bij aan het leveren van een beter product door de Bank.

Indigo Bay Development one step closer Dutch Sint Maarten

Latest breaking St Maarten News and videos https://www.sxmgovernment.com

https://www.stmaartennews.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.