Coronavirus Covid19 St Maarten

CURACAO 3 COVID 19 DEAD OVERNIGHT, 4 ADMITTED. CMC HAS REACHED ITS LIMIT CANNOT HANDLE THE SURGE

CURACAO 3 COVID 19 DEAD OVERNIGHT, 4 ADMITTED. CMC HAS REACHED ITS LIMIT CANNOT HANDLE THE SURGE: Willemstad – Three people have died on Curaçao as a result of a corona infection. One of the three was admitted to the Curaçao Medical Center (CMC), the other two were at home and no longer contagious.None of the three deaths had been vaccinated, the government says in the daily update of the corona figures. The number of Covid-19 fatalities in Curaçao has increased from 127 to 130. From Tuesday to yesterday morning, four new Covid patients were admitted to the CMC. There are now 21 patients with Covid-19 in hospital, five of whom require intensive care. The hospital’s intensive care unit (IC) has sixteen beds. CMC spokesperson Germaine Gibbs says the hospital has already scaled up with extra covid beds in the ward, without further consequences for regular care and appointments at the outpatient clinics. “That is still going on.” The decision to make more beds available for covid care is complicated, it takes deliberation. “We can make up to 130 beds available within the hospital, including 40 to 46 IC beds,” says Gibbs. “But the more we scale up, the greater the chance that elective care will run into a bottleneck.” Whether more hospital admissions are expected in the near future may become clear tomorrow during a press conference about the covid situation on the island. In addition to Prime Minister Gilmar Pisas (MFK), head of epidemiology Izzy Gerstenbluth will also be present. The crisis team has met several times in recent days to discuss developments. Yesterday there were 78 positive cases out of 2,109 test results. Of these, at least 6 infections have been designated as imported. This means that it concerns someone who has traveled to Curaçao. A striking number of people were able to be released from isolation and were cured or declared virus-free: 136. As a result, the number of active cases fell from 607 to 548.
https://antilliaansdagblad.com/curacao/24084-drie-sterfgevallen-vier-opnames-cmc
Willemstad – Op Curaçao zijn drie mensen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Eén van de drie was opgenomen in het Curaçao Medical Center (CMC), de andere twee waren thuis en niet meer besmettelijk.

Geen van de drie sterfgevallen was gevaccineerd, zo laat de overheid weten in de dagelijkse update van de coronacijfers. Het aantal dodelijke slachtoffers door Covid-19 is op Curaçao gestegen van 127 naar 130. Van dinsdag tot gisterochtend zijn er vier nieuwe covidpatiënten opgenomen in het CMC. Er liggen nu 21 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, van wie er vijf intensieve zorg nodig hebben. De afdeling intensive care (ic) van het ziekenhuis heeft zestien bedden. CMC-woordvoerder Germaine Gibbs zegt dat het ziekenhuis al eerder heeft opgeschaald met extra covidbedden op de afdeling, zonder verdere gevolgen voor de reguliere zorg en de afspraken op de poliklinieken. Dat gaat nog altijd gewoon door.” De beslissing om meer bedden vrij te maken voor de covidzorg is ingewikkeld, het is wikken en wegen. We kunnen binnen het ziekenhuis maximaal 130 bedden vrij maken, inclusief 40 tot 46 ic-bedden”, zegt Gibbs. Maar hoe meer we opschalen, hoe groter de kans dat de electieve zorg in de knel komt.” Of er de komende tijd meer ziekenhuisopnames worden verwacht, wordt mogelijk morgen duidelijk tijdens een persconferentie over de covidsituatie op het eiland. Daar zal behalve premier Gilmar Pisas (MFK) ook hoofd epidemiologie Izzy Gerstenbluth aanwezig zijn. Het crisisteam is de afgelopen dagen meerdere malen bijeengekomen om de ontwikkelingen te bespreken. Gisteren waren er 78 positieve gevallen uit 2.109 testresultaten. Daarvan zijn in ieder geval 6 besmettingen aangemerkt als geïmporteerd. Dat wil zeggen dat het iemand betreft die naar Curaçao is gereisd. Opvallend veel mensen konden uit isolatie en werden genezen of virusvrij verklaard: 136. Het aantal actieve gevallen daalde daardoor van 607 naar 548.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.