st maarten news

ORANJESTAD- De eilandsraad van Sint Eustatius wil de gebouwen op het eiland die eigendom zijn van het Rijk in eigendom verkrijgen.

ORANJESTAD- De eilandsraad van Sint Eustatius wil de gebouwen op het eiland die eigendom zijn van het Rijk in eigendom verkrijgen.

Een motie van die strekking, voorbereid door de PLP fractie, werd op dinsdagmiddag aangenomen in het eilandelijke parlement met 4 stemmen vóór en 1 onthouding. Alleen DP raadslid Adelka Spanner stemde niet mee over de motie.

https:www.curacao.nu

Het gaat in deze om gebouwen die vóór 10/10/10 eigendom waren van het land Nederlandse Antillen. Bij de boedelscheiding die daarop volgde ging de eigendom van gebouwen op Curaçao en Sint Maarten naar de nieuwe landen. Vastgoed op Bonaire, Sint Eustatius en Saba werden echter eigendom van het Rijk. Iets waar eigenlijk geen van de drie BES-eilanden het echt eens was.

Brand

De discussie is in een stroomversnelling geraakt, nadat een houten pand in de historisch kern van Oranjestad in mei 2020 door een uitslaande brand goeddeels in de as werd gelegd. Het gebouw, dat de facto al sinds 10/10/10 werd beheerd door de Rijksgebouwendienst, kende achterstallig onderhoud. “Als je eigenaar bent van een pand en je verhuurt dat aan derden, mag volgens mij worden verwacht dat je daarvoor als een goede huisvader voor zorgt”, zegt eilandsraad Koos Sneek. Hij sluit niet uit dat  juist het achterstallig onderhoud debet was aan het uitbreken van de brand. 

De Rijksgebouwendienst heeft van het lokale bestuur nu de vergunning gekregen om het pand af te breken. Daarbij is bedongen dat originele elementen van het gebouw zoveel mogelijk behouden moeten worden, voor reconstructie ‘door een nieuwe eigenaar’. Nergens is vastgelegd dat de Rijksgebouwendienst voornemens is of verplicht wordt het pand opnieuw zelf in oude glorie te herstellen.

Onderhandelen

De op donderdag aangenomen motie roept regeringscommissarissen Alida Francis en Claudia Toet de onderhandelingen over de overdracht van de gebouwen zo spoedig mogelijk op te starten met het Rijk. Ook stelt de motie voor dat de gebouwen voor het symbolische bedrag van 1 dollar aan het Openbaar Lichaam St. Eustatius worden verkocht. Daarnaast verwacht de eilandsraad dat Nederland geld ter beschikking zal stellen voor het toekomstige onderhoud van de betreffende gebouwen.

https://www.stmaartennews.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.