st maarten news

June 10 Response to letter a stimulating business in Sint Maarten

June 10 Response to letter a stimulating business in Sint Maarten

Copy of response to letter about stimulating business in Sint Maarten

SINT MAARTEN POLITICAL SATIRE FROM http://www.sxmmovement.com/


Copy of State Secretary Van Huffelen’s response to the letter to Business Accelaration Platform Sint Maarten (BAPS) about stimulating business in Sint Maarten.

Copy of response to letter about stimulating business in Sint Maarten
Copy of State Secretary Van Huffelen’s response to the letter to Business Accelaration Platform Sint Maarten (BAPS) about stimulating business in Sint Maarten.

Dear Sir
Thank you for your letter of February 23, 2022. With this letter I respond to
your letter and recommendations. I understand that on April 13, 2022 in response to your
letter a constructive and pleasant conversation has taken place with my
officials.


I embrace the efforts of organizations such as the Business Accelaration Platform Sint Maarten (hereinafter: BAPS). In this way you contribute to the reconstruction of Sint Maarten after hurricanes Irma and Maria in 2017. In your letter you discuss the importance of stimulating sustainable businesses and a good investment climate. To this end, you make eight recommendations.

Sint Maarten is an autonomous country within the Kingdom and therefore also goes itself
about the investment climate. As you know, the Netherlands finances part of the
reconstruction.

It is therefore reasonable to submit your recommendations under the attention of the government of Sint Maarten. Below I will discuss some
implement recommendations that directly affect the Netherlands.

You recommend making investment funds in the Netherlands more accessible
to make. The government recognizes the importance of this and is currently investigating the
way in which the opening of the National Growth Fund and the SDE++
resources for the Caribbean parts of the Kingdom can be shaped.

In June 2020, the Ministry of the Interior and Kingdom Relations
commissioned the Netherlands Enterprise Agency (RVO)
to investigate the opportunities for structural cooperation between the Sint
Maartense and the Dutch business community. You also refer in your letter
to that investigation.

RVO has worked closely with, among others, the
Ministry of TEATT, Sint Maarten House KGMSXM and the Chamber of Commerce
Sint Maarten COCI. RVO has also explicitly looked at the various al
ongoing initiatives, including yours.

June 10 Response to letter a stimulating business in Sint Maarten
June 10 Response to letter a stimulating business in Sint Maarten

Geachte heer
Hartelijk dank voor uw brief van 23 februari 2022. Met deze brief reageer ik op
uw brief en aanbevelingen. Ik begrijp dat op 13 april 2022 naar aanleiding van uw
brief een constructief en prettig gesprek heeft plaatsgevonden met mijn
ambtenaren.
Ik omarm de inzet van organisaties als het Business Accelaration Platform Sint
Maarten (hierna: BAPS). Hiermee draagt u namelijk bij aan de wederopbouw van
Sint Maarten na de orkanen Irma en Maria in 2017. In uw brief gaat u in op het
belang van het stimuleren van duurzame ondernemingen en een goed
investeringsklimaat. Hiertoe doet u acht aanbevelingen.
Sint Maarten is een autonoom land binnen het Koninkrijk en gaat daarom ook zelf
over het investeringsklimaat. Zoals u weet financiert Nederland een deel van de
wederopbouw. Het ligt dan ook in de rede om uw aanbevelingen onder de
aandacht van de regering van Sint Maarten te brengen. Hieronder zal ik op enkele
aanbevelingen ingaan die Nederland rechtstreeks raken.
U doet de aanbeveling om de investeringsfondsen in Nederland toegankelijker te
maken. Het kabinet onderkent het belang hiervan en onderzoekt momenteel de
wijze waarop de openstelling van het Nationaal Groeifonds en het SDE++
middelen voor de Caribische delen van het Koninkrijk kan worden vormgegeven.
In juni 2020 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een opdracht verstrekt
om een onderzoek naar de kansen voor structurele samenwerking tussen het Sint
Maartense en het Nederlandse bedrijfsleven te doen. U refereert in uw brief ook
aan dat onderzoek. RVO heeft hierbij nauw samengewerkt met onder meer het
Ministerie van TEATT, Sint Maarten Huis KGMSXM en de Kamer van Koophandel
Sint Maarten COCI. RVO heeft ook nadrukkelijk gekeken naar de verschillende al
lopende initiatieven, waaronder die van u.

https://www.hurricanecaribbean.wordpress.com
https://hurricanecaribbean.blogspot.com/
http://stmaartennews.org/
https://sxmpolitico.wordpress.com/
https://sxmprosecutors.wordpress.com/
https://judithroumou.wordpress.com/
https://stmaarten.news/
https://caribbeannewsnetwork.wordpress.com/
https://discoverstmaarten.wordpress.com/
https://melissagumbs.family.blog/
https://onderzoeksintmaarten.wordpress.com/
https://pjd2caribbeanqueenpageant.wordpress.com/
https://nardycramm.wordpress.com/
https://sxmgovernment.com/
https://susanthompsonwrinkledracistdemon.art.blog/
https://sxm777.wordpress.com/
https://stmaartencarnival.wordpress.com/
https://sxmcarnivalthebest.wordpress.com/
https://sxmdungeon.wordpress.com/
https://sxmgovernmenthookers.politics.blog/
https://sxmmelee.wordpress.com/
https://sxmpolice.wordpress.com/
https://sxmpolice2.wordpress.com/
https://sxmbumbablogs.wordpress.com/
https://terrancereycocksoup.wordpress.com/
https://stmaartennews.org/
https://www.hurricanecaribbean.wordpress.com
https://ghetto-news.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.