Dutch Caribbean

Measures devised against study failure Caribbean students in the Netherlands 2022

Measures devised against study failure Caribbean students in the Netherlands 2022

Measures devised against study failure Caribbean students in the Netherlands


the Side Note- October 7, 2022, 15:17

The academy building of Utrecht University, located on Domplein (Image: Wikimedia Commons / Edoderoo)
At the University of Aruba, a package has been put together with measures to combat study failure of Caribbean students. The package was devised by representatives from the government and education of Aruba, Curacao, Sint Maarten and the Netherlands.

It was sorely needed for the representatives to meet under the banner of the Strategic Education Alliance (SEA). It recently became known that most Caribbean students in the Netherlands do not complete their studies within the prescribed period or stop there. In the meantime, they are building up a high student debt, of about 50,000 euros.

The SEA is now coming up with several proposals. Example: a student from the islands can go to all European countries, except the Netherlands, with an Erasmus grant. To rectify this, the SEA wants a “kingdom mobility program” for exchange.

The SEA also wants to better prepare students for their choice of study by offering a so-called ‘Pre-Acadamic Year’, but also by being able to take a ‘look’ at Dutch universities with technology such as apps and VR glasses.

The results of the conference will be presented in January during the ministerial Four-Country Consultation on Education, Culture and Science between Aruba, Curacao, Sint Maarten and the Netherlands.

Last month, the national Ombudsman reported some other problems that Caribbean students in the Netherlands face. For example, it is difficult for them to apply for a citizen service number and they are not entitled to basic insurance.

Maatregelen bedacht tegen studiefalen Caribische studenten in Nederland
de Kanttekening- 7 oktober 2022, 15:17

Het academiegebouw van de Universiteit Utrecht, gelegen aan het Domplein (Beeld: Wikimedia Commons / Edoderoo)
Op de universiteit van Aruba is een pakket samengesteld met maatregelen om studiefalen van Caribische studenten tegen te gaan. Het pakket is bedacht door vertegenwoordigers vanuit overheid en onderwijs van Aruba, Curacao, Sint Maarten en Nederland.

Dat de vertegenwoordigers bijeenkwamen onder de vlag van de ‘Strategic Education Alliance’(SEA) was hard nodig. Onlangs werd bekend dat de meeste Caribische studenten in Nederland hun studie niet afronden binnen de gestelde termijn of er mee stoppen. Ze bouwen intussen wel een hoge studieschuld op, van zo’n 50.000 euro.

De SEA komt nu met meerdere voorstellen. Voorbeeld: een student van de eilanden kan met een Erasmusbeurs naar alle Europese landen, behalve Nederland. Om dit recht te trekken, wil de SEA een ‘koninkrijk mobiliteitsprogramma’ voor uitwisseling.

Ook wil de SEA studenten beter voorbereiden op hun studiekeuze door een zogeheten ‘Pre-Acadamic Year’ aan te bieden, maar ook door met technologie zoals apps en VR-brillen en alvast een ‘kijkje’ te kunnen nemen op Nederlandse universiteiten.

De uitkomsten van de conferentie worden in januari aangeboden tijdens het ministeriele Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curacao, Sint Maarten en Nederland.

Vorige maand maakte de nationale Ombudsman melding van enkele andere problemen waar Caribische studenten in Nederland tegenaan lopen. Zo is het voor hen lastig om een Burgerservicenummer aan te vragen en maken ze geen aanspraak op een basisverzekering.

3 replies »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.