Tag: tbo st maarten

TBO OFFICIAL STATEMENT SHERIFF RAID

PRESS RELEASE RUBY INVESTGATION SHERIFF RAIDED THIS MORNING. On Tuesday, February 18, 2020, the Undermining Team (TBO), under the leadership of the examining magistrate, searched a business premises and a number of archive spaces on Sint Maarten. No arrests were made.
The searches took place in the context of a comprehensive criminal investigation with the code name “Ruby”. This research has been conducted since July 2018 and focuses on criminal acts concerning the tendering of contracts related to waste processing on Sint Maarten. The emphasis here is on official corruption: in particular the acceptance of bribes and the misuse of public funds for personal purposes.

The executives of the searched company, as well as the company itself, are currently not suspects in Ruby investigation. There were indications that the company had information relevant to the investigation. In this context, the company has been requested by the Public Prosecution Service to provide data. This is, presumably intentional, incomplete response. This is one of the reasons why the Public Prosecution Service has asked the examining magistrate to search the business premises and the archive rooms: to secure the information required for the investigation.

It is important to emphasize that cooperation with a claim made by the Public Prosecution Service is not without obligation. On the contrary: this is required by law. A party that takes an incomplete cooperative approach in the event of a claim by the judicial authorities can impede the investigation and therefore risks that the investigation services themselves come to collect the requested information unannounced. In addition, it is possible
failure to cooperate with such a claim will be qualified as failure to comply with an official order. This is a criminal offense.

TBO is a project-based collaboration between specialized units within the criminal investigation team (RST) and the public prosecutor’s office in Curaçao, Sint Maarten
and Bonaire, Sint Eustatius and Saba. TBO focuses on tackling corruption and crime
undermining financial and economic crime. Among other things, the team conducts research into fraud, forgery and money laundering.

For a well-functioning democratic society it is important that citizens have confidence in public administration. Administrative corruption is a phenomenon with many manifestations that mainly occurs at the interface of public-private interests. Corruption affects the integrity of the government and leads to false ones in business life
competition. For this reason, the TBO takes such signs of corruption extremely seriously and conducts in-depth investigations there if necessary.

PROSECUTOR’s OFFICE PRESS RELEASE.

PERSBERICHT ONDERZOEK RUBY

Op dinsdag 18 februari 2020 heeft het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) onder leiding van de rechter-commissaris een bedrijfspand en een aantal archiefruimtes op Sint Maarten doorzocht. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een omvangrijk strafrechtelijk onderzoek met codenaam “Ruby”. Dit onderzoek wordt uitgevoerd sinds juli 2018 en richt zich op strafbare handelingen rondom de aanbesteding van contracten die verband houden met afvalverwerking op Sint Maarten. Het accent ligt hierbij op ambtelijke corruptie: in het bijzonder het aannemen van steekpenningen en het misbruiken van overheidsgelden voor persoonlijke doeleinden.

De leidinggevenden van het doorzochte bedrijf, alsmede het bedrijf zelf, zijn thans geen verdachten in onderzoek Ruby. Er bestonden aanwijzingen dat bij het bedrijf informatie aanwezig was die relevant is voor het onderzoek. In dit verband is het bedrijf door het Openbaar Ministerie gevorderd om gegevens te verstrekken. Hieraan is, vermoedelijk opzettelijk, onvolledig gehoor gegeven. Dit is een van de redenen waarom het Openbaar Ministerie aan de rechter-commissaris machtiging heeft gevraagd om het bedrijfspand en de archiefruimten te doorzoeken: om de voor het onderzoek benodigde informatie veilig te stellen.

Het is van belang om te benadrukken dat medewerking aan een vordering gedaan door het Openbaar Ministerie niet vrijblijvend is. Integendeel: dit is wettelijk verplicht. Een partij die zich bij een vordering door de justitiële autoriteiten onvolledig coöperatief opstelt, kan het onderzoek belemmeren en riskeert daarmee dat de opsporingsdiensten middels een doorzoeking zelf onaangekondigd de gevorderde informatie komen halen. Daarnaast kan het
niet meewerken aan een dergelijke vordering worden gekwalificeerd als het niet voldoen aan een ambtelijk bevel. Dit is een strafbaar feit.

TBO is een projectmatige samenwerking tussen gespecialiseerde eenheden binnen het recherche samenwerkingsteam (RST) en het Parket van de Procureur Generaal in Curaçao, Sint Maarten
en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. TBO focust zich op een aanpak van corruptie en
ondermijnende financieel-economische criminaliteit. Het team doet daarbij onder andere onderzoek naar fraude, valsheid in geschrift en witwassen.

Voor een goed functionerende democratische samenleving is het belangrijk dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur. Ambtelijke corruptie is een fenomeen met vele verschijningsvormen dat zich vooral voordoet op het grensvlak van publiek private belangen. Corruptie tast de integriteit van de overheid aan en leidt in het zakenleven tot valse
concurrentie. Om deze reden neemt het TBO dergelijke signalen van corruptie uitermate serieus en doet indien nodig daar diepgaand onderzoek.

PROSECUTOR’s OFFICE PRESS RELEASE.

SXM 777 St Maarten News Sxm News

JUDITH ROUMOU 777, JUDITH ROUMOU, saint maarten island, saint martin news, sint maarten map, sint maarten news, ST MAARTEN, st maarten beaches, st maarten currency, st maarten hotels, st maarten news, ST MAARTEN WEATHER, st martin airport code, st martin news, sxm airport, sxm flag, sxm news,

St Maarten News

Latest SXM News in English. Covering Both Dutch Sint Maarten French Saint Martin

Sxm info - St Maarten News -

Sxm info - St Maarten News - Sint Maarten Nieuws-Saint Martin-SXM

Hurricane Caribbean 2022 Season

Caribbean Hurricane Season 2022

St Maarten Government News

Stmaartennews.org St Maarten News Tel:721 527 2769

Melissa Gumbs PFP THE BIG FAT LIE

Melissa Gumbs The Big Fat Lie